தலைமுறை தாண்டியபின்னும் 
 
 
குரங்குபோல் 
உணர்வதைத் தடுக்க முடியவில்லை 
உன் குச்சியின் 
அசைவு தக 
குந்தியிருக்கும்போதும் 
குதித்தாடும்போதும் 
தொப்பி 
அணிந்தும் அகற்றியும் 
உன் அசைவில் அசையும்போதும் 
உன் உணர்வில் 
என் முகசசேட்டை பிறக்கும்போதும் .....
எப்போதோ 
இல்லை 
இப்போதும்  குரங்கென்றுதான்..... 

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பூ தைத்த சடை

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

ராஜலட்சுமியைப் பார்த்தவள்