அப்படியும் இப்படியும்

இறந்தவன் பெயரை எப்படி மாற்றுவது
இறப்பதற்கு முன்பாகத்தான்
அழகான ஒரு படத்தை முகநூலில்
அடையாளப்
படமாக்கியிருக்கிறான்
முகவரிக்குறிப்பேட்டில்
அலைபேசி சேமிப்பில் எண்ணாக எழுத்தாக
அடங்கிக்கிடக்கும் நினைவுகளை
முகநூல்வழி ஆட்டிப்படைக்கும்
அவனிடம் சொல்ல வழியில்லை
போனவன் பெயரைநினைவூட்டாதே என
இவனிடமாவது 
சொல்ல முடியுமெனத் தோன்றவில்லை
*******************************************************************

பாதுகாப்பாக உணர 
முற்படுகிறது ஒரு ஆயுதம்
ஏந்தியிருப்பவனும்
 எதிர்கொள்பவனும்
 மறைத்தும் மாற்றியும் 
ஏமாற்றியும் 
பாதுகாப்பைப் போர்த்திக்கொள்ளத் 
துடித்துக்கொண்டிருக்கையில்
ஆயுதத்தின்
பாதுகாப்புணர்வுக்கென்ன அவசரம்
**************************************************
ஆயுதங்கள் அறிவதில்லை அழிக்கவே பிறந்த கதை

*************************************************************
இது உனக்கான நேரம் என்பதை 
எப்படியாவது சொல்ல விரும்புகிறாய்
நீயே மறந்தும் போகிறாய்
வேறு வழியின்றி
**************************************************
இப்படி இருப்பதில்
குற்றவுணர்வு மிக
அப்படி ஆக முயல்கிறாய்
அப்படி இருப்பதிலும்
குற்றவுணர்வு கிளைக்கும்
எப்படியேனும் மாறத் துடிப்பாய்
அப்படி இப்படி இருப்பவர்கள்
அப்படியே இருப்பதைக் கண்டு
வியந்தபடி
*********************************************கருத்துகள்

G.M Balasubramaniam இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
ஒரே நேரத்தில் இத்தனை பதிவுகள் எழுதுவதால் படிக்க ஒரு ஆயாசம் ஏற்படுகிறதே

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்