செவ்வாய், ஏப்ரல் 20, 2021

அடையாளக் குழப்பம்

     இதென்ன கெட்டபழக்கம்

சொன்னதும் கேட்பது
சந்தேகமாகி விடுகிறது
நீதானா
நீ மாதிரியா ******************************
மழைவாசலில்
இறைந்து கிடக்கின்றன
குட்டிப்பூச்சிகள்
உயிர்ப்பிப்பது எல்லாம்
உயிர்ப்பிக்க மட்டுமல்ல *********************************
சூரியனும் எரிக்காத
மழையும் நனைக்காத பகலில் உங்கள் வாகனம் வேகம் பிடிக்க மறுக்கிறது
உங்கள் தலைவலியோ
எதைச்சொல்லி அலுத்துக் கொள்வது என்பதுதான்
மிதமும் இதமும்
அடையாளக் குழப்பத்தில் அடைந்துவிட்டதா நம்மை
என்றே தோன்றுகிறது
****************************************


கருத்துகள் இல்லை:

பிடிமானம்

  ஜிலுஜிலு ஓடையிலே ஹே ஹே என்று பாடிக்கொண்டிருந்த பன்னீர் சித்தப்பா இரண்டுநாளில் தீக்குளித்து செத்தார் எல்லோரும் பன்னீரு நல்லவன் வல்லவன் அதைக...