செவ்வாய், ஏப்ரல் 20, 2021

சம்பிரதாய சந்தோஷங்கள்

 எப்போதும் உண்டுதானே சில சம்பிரதாயங்கள்

எதைச் சொன்னாலும்
சரிதான்... ஆனாலும்
என்றொரு பிடிமானத்தைப் போட்டு வைப்பது
எல்லோரும் அடுத்த சொல்லுக்காக முகம் பார்த்திருக்கையில்
நிதானமாக நீர்பருகி
தொண்டை செருமி
தொடர்பற்று தொடர்வது
உள்ளதைச் சொல்லப் போவதில்லை என்றாலும்
என்னைப்பற்றி
என்ன நினைக்கிறாய் எனக் கேட்பது...
சரி
சம்பிரதாயத்தை
நாம் முறிப்பானேன்

கருத்துகள் இல்லை:

பிடிமானம்

  ஜிலுஜிலு ஓடையிலே ஹே ஹே என்று பாடிக்கொண்டிருந்த பன்னீர் சித்தப்பா இரண்டுநாளில் தீக்குளித்து செத்தார் எல்லோரும் பன்னீரு நல்லவன் வல்லவன் அதைக...