யீங்

அலமாரி இருள் புழுக்கத்திலிருந்து
அரை வெளிச்சம் பார்த்த ஒரு நாளைக் 
குடை அசை போட்டுக்கிடக்கிறது
சொட்டி முடிக்கும் கடைசித்துளியிடம் 
அப்புறம்..எப்போ என்றிருக்குமோ

*********************************************************
தளர்நடையோடு முக்கி சுமந்துவந்து 
சொப்பு சாமான்களைப் பிரித்து 
விளையாட்டுக்குத் தயாராகும் 
குட்டிப்பாப்பா போலத்தான்
இருந்தது அதிகாலைச்சூரியன்
யீங் என்றொரு முனகலோடு
கால் மாற்றிப்படுத்துக்கொண்ட
நாய்க்குட்டியைப் பெரிதாய்க்
கண்டுகொள்ளாமல்


***********************************************


கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்