பூந்துடைப்பம்

ரத்தத்தின் நிறமுள்ள பூக்களும் மணக்கின்றன 
ரத்தத்தையும் பூந்துடைப்பத்தால் ஒருமுறையும் 
தென்னை ஓலை வாரியலால் 
இன்னொருமுறையும் 
ஒட்ட ஒட்டக் கழுவித்தள்ள முடிந்தவர்கள் மத்தியில் 
ரத்தத்தின் நிறமுள்ள பூக்கள் 
ரத்தவாடை கொண்டிராது 

மணக்கின்றன அற்புதம்போல்

அபத்தமான சொற்களைக்கூட்டி
அமரகாவியத்தை எழுதிவிடவும் முடிகிறது
அபத்தத்துக்கும்
அமரத்தன்மைக்கும் கோடு 

எங்கே என உணராமலே
நீயும் இசைகூட்டுகிறாய் 


கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்