நேற்று என்றொருநாள்


கண்பிய்ந்து வரும்படி தேய்த்துத் 
தேய்த்து துடைத்த நேற்று
எரிகற்களைப் பிடித்துப் பிடித்து
வெந்த உள்ளங்கையிலிருந்தே திருப்பி வீசிய நேற்று
தெள்ளிய நோக்கமே இதுவென
பொறுக்கிப்பொறுக்கி தோல்நீக்கி ஊதி 
நிலக்கடலை பங்குவைத்த நேற்று
புழுக்கத்தையெல்லாம் கொட்டிய நேற்று
கரப்பான் பூச்சிகளுக்கு மருந்தடித்த நேற்று
நாணயம் சுண்டிப் பயணித்த நேற்று
தலைசுமந்த குடங்கள் 
தளும்பாது நடந்த நேற்று
சுவர்களின் கரிவசவுகளைக் 
கண்கசக்காது கடந்த நேற்று
எல்லா நேற்றிலும் இருந்த நீ
எல்லா நாளையிலும் இருந்தாய்
இல்லாமல் போன நாளைகளும் 
இப்போது நேற்றாகிப்போயின
நேற்றிலிருந்து வெளியில் வருவதா
நேற்றிலேயே இருப்பதா 
குழம்பிக் கொண்டிருக்கையிலேயே 
நாளை நேற்றாகிவிடுகின்றது


கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

ராஜலட்சுமியைப் பார்த்தவள்

பறவையின் இறகில் உன் நிறம்