சூடிக்கொள்ள நேரமிலா காளி


ஒற்றை மலருக்கு உருகவும் பெருகவும் 
அறியவேயில்லை என்றும்
நிறுக்கவும் தொடுக்கவும் 
நறுக்கவும் நீட்டவுமான
நார்ப்பாடு
சற்று கூப்பாடு
சரங்களைச்சுற்றுகையில் 
உள்பந்தினுள் நுழைத்துவிடுவதுண்டு 
பிடுங்கல்களை
விரித்த பாலிதீன் 
எடுத்த கூடை
எல்லாம் அவளைப்போல 
மன(ண)த்தைக் கட்டிக்கொண்டு அலையாது
இறக்கி விடுவதே வாழ்வு

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்