கெட்டித்துப் போன தூரிகை

ஒழுங்குபட்ட வண்ணத்தீற்றல்கள் இல்லை
திடீரென எகிறும் ஆரஞ்சுக்கு அருகே 
கடல்நீலம் நெளிநெளியாக நீள
சாய்வளையங்கள் பச்சையில்
எதற்கென்றே தெரியாது 
குறுக்குமறுக்கில் பிரௌன் கோடுகள்
தலைகீழாக வழிகிறது பொன்மஞ்சள்
ஒவ்வொன்றாகப் பொருள் கேட்காதே
சுருக்கமாகச் சொல்லிவிடுகிறேன்
அதுதான் நான்

******************************************************
வீட்டின் நீள அகலத்துக்குத் தக்க 
திரையில் தீட்ட முடிவதில்லை வாழ்வை
விதிமுறைகளின்படி
சுற்றிலும் இடம்விட்டேன்
மனச்சித்திரத்துக்கேற்ற வண்ணம் 

தோய்த்த தூரிகையைக் கையில் வைத்தபடி
யாருக்கோ பதில் சொல்லித் 

திரும்புவதற்குள் உலர்ந்துவிடுகிறது
கெட்டித்துப்போய்விட்ட தூரிகை 

உதறுவதற்குள் நல்லவேளை
எரிவாயு பதிவுசெய்ய வேண்டுவது 

நினைவுக்கு வந்துவிட்டது
சோறு முக்கியம் சார்
கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

பூ தைத்த சடை

மூக்குத்திப் பெண்கள்