உடையா சருகின் மிச்சம்

இலைகளைக் கீழிறக்கிவிட்டு
மேலே மொட்டு மொட்டென 
விழித்துக்கொண்டிருக்கும் கிழங்கை 
எப்படிக்கொள்ள
அவிதல் அதற்குச் சம்மதப்படாது
கடல் என்றுதான் சொன்னார்கள்
நெளிந்து ஓடுகிறது
ஒதுங்கிய குப்பையில் சிப்பியுமில்லை
உடையா சருகின் மிச்சம்
கூடாகி சிரிக்கிறது
அதற்குள்ளும்
ஒரு குட்டிப்புழு
****************************************************
சன்னலுக்கப்பால்
துளித்திண்டு போதுமாயிருக்கிறது 
நான்கு குருவிகளுக்கும்
உட்பக்கம் இருக்கும் நெரிசல்
தாளாது
ஆடுகிறது திரைச்சீலை
குருவி கால்மாற்றி சற்றே எழும்பி
மீண்டும் அதே திண்டில்
அமர்ந்து கொண்டது
******************************************************
சொல்வதற்கென்று ஒருவரி
கேட்பதற்கென்று
சிறு தலையசைப்பு
பார்த்துப்போ
உள்ளிரங்காது 
வழிந்து கிடக்கிறது 
************************************************************
உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் மொட்டுகள்
சற்றே திடுக்கிட்டுவிட்டன
மழைத்துளியே மெள்ள மெள்ள ....
குளத்துச்சிறு மீன்களும் பாவம்
******************************************************

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

பூ தைத்த சடை

ராஜலட்சுமியைப் பார்த்தவள்