பித்தேற்றும் இலைகள்

உங்களால் ஏதாவது செய்ய முடியுமா
சுழன்று சுழன்று
காற்றில் இறங்கும் இலைகள்
 பித்தேற வைக்கின்றன
அதே பச்சை
அதே நரம்பு
அதே நுனி
பின் ஏன்
அனுமதிக்கப்படவில்லை
காற்று தாங்க
உங்களால் ஏதாவது செய்ய முடியுமா
குறைந்தபட்சம் மரத்தை
அண்ணாந்து பார்க்கவிடாமல்
என்னை அந்தப்பக்கம்
கொண்டுவிடுங்களேன்
பார்வையற்றவருக்கு
சாலைகடக்க உதவும் பரிவு போலதான்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

பூ தைத்த சடை

ராஜலட்சுமியைப் பார்த்தவள்