குமிழ் மூடிய அருவி

ஒளிர்பூங்கண்களின்
சிரிப்பைச் செவிமடுக்க
உன் இரைச்சலை
முழுக்குமிழும் திருகி மூடினாயல்லவா
அப்போது முதல் வீழ்கிறது
இந்த அன்பின் பேரருவி
நதிமூலம்
கண்டடைவாயாக


**********************************************************
தட்டையான பார்வையால்
புரிந்துகொள்ள
முடியாதது
என் வெறித்த நோக்கின் வலிமை
என் வாசல் தும்பையின் அழகு
மற்றும்
அடைத்த கதவத்தினுள் பரவும்
ஒளி


**********************************************************
ஒரு கைப்பிடி பழஞ்சோறு
வைக்கத் தேடுகிறாய்
பூங்குயில் வரிசை

எதிர்மதில் காகம்தான்
இவ்விடம் வரும்
இதனைத்தொடும்
என்பது எப்போது புரியுமோ
*************************************************
பாடம் செய்யப்பட்ட
இலைகள்
பாடம் செய்யப்பட்ட வண்டு
பாடம் செய்யப்பட்ட
மனது
எழுதி முடிக்க வேண்டும்
**************************************************
நின்றுகொண்டே இருக்கிறோம்
பங்கிடப்படாத அன்புக்கு வெளியே
பொங்கி வழியும் குரோதத்தின் எதிரே
இறைந்து கிடக்கும் அலட்சியத்தின் நடுவே
உதிர்ந்து மூடும் புறக்கணிப்பின் அடியில்
கால்கடுக்க
ஏக்கத்தோடு நின்று கொண்டேயிருக்கிறோம்
அவர்கள் கண்ணைக் கட்டியிருக்கும் 
காந்தாரித் திரை விலகாதா என்று


கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பூ தைத்த சடை

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

ராஜலட்சுமியைப் பார்த்தவள்