ஞாயிறு, ஜனவரி 09, 2022

உறையைப் பிரித்தால் அவ்வளவுதான்

 நிறைய சந்தேகம் வந்துவிடுகிறது ஒவ்வொருவருக்கும்

ஏன் காத்திருக்கிறோம்
ஏன் புன்னகைக்கிறோம்
ஏன் மறுதலிக்காமல்
தலையசைக்கிறோம்
முதலில் அவரவர்
அவரவர் தேநீரைக்
கொதிக்க விடுங்கள்
***************************************
முன்னர் நடந்தவற்றை நீ சரியாக நிறைவு செய்யவில்லை
மீண்டும் அப்படியே திரும்பத்தரவா
என்ற கேள்வியை
கணிணிக்குச்
சொல்லிக்கொடுத்தவனை விட
வாழ்வை யார் புரிந்துகொண்டார்

*********************************************
உறையைப் பிரித்துக் கொட்டியதும்
உறைந்திருந்த பட்டாணி துண்டாக
உடைந்து
உருள்கிறது
இதம் முடிந்துவிட்டது தெரியாத ஆசுவாசத்தோடு

கருத்துகள் இல்லை:

உடன் நடக்கும் வயது

  முக்கியம் முக்கியம் எனச் சேர்த்தவற்றுக்குள் எங்கோ இருக்கிறது நண்பனின் வாழ்த்து அட்டை ஆத்தாவின் புடவைத்துண்டு எனாமல் பதித்த ஒற்றைக் கொலுசு ...