வியாழன், ஜனவரி 13, 2022

உடன் நடக்கும் வயது

 முக்கியம் முக்கியம் எனச் சேர்த்தவற்றுக்குள்

எங்கோ இருக்கிறது
நண்பனின் வாழ்த்து அட்டை
ஆத்தாவின் புடவைத்துண்டு
எனாமல் பதித்த ஒற்றைக் கொலுசு
பழைய நகைக்கடை டப்பாவிற்குள்
தாலிபிரித்துக்கோர்த்த கயிறு
சிங்கப்பூர் மாமா கொடுத்த நாணயம்
அஞ்சல்வில்லைகளை ஒட்டி ஒட்டிப் புடைத்த பழைய நோட்டு....
இப்படியே வைத்துக்கொள்ள
எத்தனை நாள் வாய்க்குமோ
அதுவரை உடன் நடக்கும் வயது
உங்கள் வயது உங்களுடன் நடக்கிறதா *************************************************
ஏறுமாறான அளவுகளில்
வந்துவிட்ட ரவிக்கைக்கென
ஊக்குகள் தொங்கும் கறுத்த மஞ்சள்கயிற்றில்
முடிச்சிட்ட விரலி மஞ்சளும்
எப்போது வேண்டுமானாலும் உதிரலாம்
புடவை புதிதுதான்
பார்த்துப்பார்த்து வாங்கிய எவளோ
நனைத்தவுடன் நிறம் குழம்பிப்போகும்படி
சாயம் தோய்த்தவனை வாழ்த்தியபடி கொசுவத்தை நீவி நீவிக்
கட்டிக்கொள்கிறாள்
மனசைச் செல்லமாகக் கண்டித்தும் வைக்கிறாள்
இதுக்கெல்லாம் சந்தோஷப்பட்டுக்காதே என்று

கருத்துகள் இல்லை:

உடன் நடக்கும் வயது

  முக்கியம் முக்கியம் எனச் சேர்த்தவற்றுக்குள் எங்கோ இருக்கிறது நண்பனின் வாழ்த்து அட்டை ஆத்தாவின் புடவைத்துண்டு எனாமல் பதித்த ஒற்றைக் கொலுசு ...