ஞாயிறு, ஜனவரி 09, 2022

பாயும்குதிரை மேகம்

 இந்த மேகம்தானா என்று தெரியாது

ஆனால் இப்படியாக ஒரு
பாயும்குதிரை மேகத்திடம்தான் சொன்னேன்
ஒருநாள் என் சுட்டுவிரல் மிக நீளமாக வளரும்
அப்போது உன் பிடரிமயிரை நீவிவிட்டு
என்பெயரை எழுதிவிடுவேன் என்று
அத்தனை நம்பிக்கை போல
மேகத்துக்கு
புதிது புதிதாகத் திரண்டாலும்
மறக்காமல் ஒரு குதிரையை அனுப்புகிறது
என் சுட்டுவிரல்தான் வளரவேயில்லை

*************************************************************

கருத்துகள் இல்லை:

உடன் நடக்கும் வயது

  முக்கியம் முக்கியம் எனச் சேர்த்தவற்றுக்குள் எங்கோ இருக்கிறது நண்பனின் வாழ்த்து அட்டை ஆத்தாவின் புடவைத்துண்டு எனாமல் பதித்த ஒற்றைக் கொலுசு ...