வியாழன், ஜனவரி 13, 2022

துண்டு துண்டான பக்கம்

 நீ கேட்டாய் என்று

வழியில்
அடையாளமாகப்
போட்டுவைக்க
என்
வாழ்வின் ஒரு பக்கத்தைத்
துண்டு துண்டாகக்
கிழித்து
ஒன்றும் பறந்துவிடாமல் அமுக்கிஅமுக்கி
உன்கையில் கொடுத்து அனுப்பினேன்
அடைந்ததும்
அழைத்துவிட மாட்டாயா என்று காத்திருக்கிறேன்
உன் பாதை என்ன
அத்தனை நீளமாகவா போகிறது
*****************************************************
பிரயாசை என்ன புதிதா
யார்தான் படவில்லை
என்னைப்போல் இல்லை
என்பது மட்டுமல்ல
எனக்கல்ல
என்பதும்தானே
உங்கள் மற்றும் என் சிக்கல்
************************************************

கருத்துகள் இல்லை:

உடன் நடக்கும் வயது

  முக்கியம் முக்கியம் எனச் சேர்த்தவற்றுக்குள் எங்கோ இருக்கிறது நண்பனின் வாழ்த்து அட்டை ஆத்தாவின் புடவைத்துண்டு எனாமல் பதித்த ஒற்றைக் கொலுசு ...