சனி, பிப்ரவரி 05, 2022

பாப்புவின் வீடு

 ஊஞ்சலில் ஆடுகின்றாள் பாப்புக்குட்டி

அவள் இல்லாதபோது
எங்கே பாப்பு இல்லியா
விசாரிப்பதாக எட்டிப்பார்த்து காற்று அசைத்துப்போகும்
கூடத்தின் நடுவே தொங்கும்
ஊஞ்சல் இருக்கையை
அவள் அமர்ந்திருப்பதான வாஞ்சையோடு
தொட்டுக்கொண்டு நகர்வார் அப்பா
சின்ன இருக்கையைச்
சில ஆண்டுகளில் மாற்ற வேண்டிவரலாம்
கழற்றி பரணில்தான் வைக்க வேண்டி இருக்கும்.
அண்ணாந்து பார்த்தால்
கலைந்த கிராப்புத்தலையுடன்
முழங்காலைக் கட்டிக்கொண்டு
ஒளிந்திருக்கும் பாப்புவைப்போலவே
அது காட்சிதரக்கூடும்
சற்றே பெரிய பிரம்பு ஊஞ்சலை இந்தக் கொக்கி தாங்குமா அண்ணாந்து பார்த்துக்கொள்கிறார் அப்பா
முன்கூட்டியே

கருத்துகள் இல்லை:

வாழ்ந்தா....

  மாரியம்மன் கோயில் வாசலில் ஆடும் தோரணங்களையும் பொங்கல் அடுப்பு புகைமூட்டத்தையும் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக சரசரக்கும் காக்காய்ப்பொன் சரிகைப் பாவா...