சனி, பிப்ரவரி 05, 2022

வழக்கொழிந்த ப்ரியம்

 உனக்கானவர்கள்

உனக்குப் பிடித்தவர்கள்
உன்னைப் பிடித்தவர்கள்
அடையாளம் காண்பதெற்கென்று
நுட்பங்கள் வந்துவிட்டன
முகக்குறிப்பு
சொல்
கைகுலுக்கல் தோளணைப்பு
முதுகோடு இறுக்கிக்கொள்ளல்
குறுஞ்சிரிப்பு
செல்லத்தட்டல்
ஆதுரத்தின் அத்தனை அடையாளங்களும்
வழக்கொழிந்து விட்டனவா
கிளிக்கூண்டின் முன் இறைத்த நெல்மணிகள் போல்
காப்பி பேஸ்ட் காத்திருக்கிறது
பின்வாங்காதே
நிராகரிப்பதன் மூலம் இழந்துவிடுவாய்
பின்வாங்கவே விழைகிறேன்
எனக்கு வேண்டியவர்களை
என்னை வேண்டியவர்களை
கண்டுகொள்ள இந்த சூத்திரம் பிடிக்கவில்லை

கருத்துகள் இல்லை:

வாழ்ந்தா....

  மாரியம்மன் கோயில் வாசலில் ஆடும் தோரணங்களையும் பொங்கல் அடுப்பு புகைமூட்டத்தையும் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக சரசரக்கும் காக்காய்ப்பொன் சரிகைப் பாவா...