சனி, பிப்ரவரி 05, 2022

ஒற்றைப்பொட்டு மினுக்கம் காட்டும் காலத்தின் திரி

 குளம் பருகுகிறது

சூரியனை
கரையோரப் புங்கையை,கிளுவையை
குறுக்கே பறக்கும் காகத்தை
மீண்டுவந்த சந்திரனை....
பாசிப்பச்சைக்குள்ளிருந்து
தலைநீட்டிய அல்லிக்குதான்
ஒருநாளே தாளவில்லை

*************************************
உனக்காகத்தான்
உனக்காகத்தான்
என்கிறாய்
என் மனசோ அனிச்சையாய் நீ கிள்ளும்
குரோட்டன் இலைகளோடு
நுணுங்கி நுணுங்கி விழுகிறது
**************************************
இத்தனை இருளுக்கு
ஒற்றைப்பொட்டு மினுக்கம் போதுமென்றிருந்தது
மினுக்கம் வந்தவுடன்
சற்றே தூண்டிவிட மாட்டோமா என்றிருக்கிறது
காலத்தின் திரியோ அரூபம்


கருத்துகள் இல்லை:

வாழ்ந்தா....

  மாரியம்மன் கோயில் வாசலில் ஆடும் தோரணங்களையும் பொங்கல் அடுப்பு புகைமூட்டத்தையும் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக சரசரக்கும் காக்காய்ப்பொன் சரிகைப் பாவா...