சனி, பிப்ரவரி 05, 2022

பாசாங்குகளின் அகராதி

 அரும்புகளை இரட்டை இரட்டையாக

அடுக்கும் வேகமும் தொடுக்கும் அழகும்

காம்பு உடைந்த செவ்வந்தியையும்

சாமர்த்தியமாக வரிசைக்குள் பொதிந்துவிடும் சாமர்த்தியமும்
கனகாம்பரமும் டிசம்பர் பூவும்
இற்றுவிடாமல் இறுக்கி நெருக்கும் அழகும்
மருவையும் நீலத்தையும் பச்சையையும்
எண்ணாமலே திட்டமான இடைவெளிக்குள்
வைத்துவிடும் நேர்த்தியும்
வாழ்க்கையில் எப்போதாவது
காட்ட முடிந்திருந்தால்
எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும்...

முழங்கை வரை இழுக்காமல்
முழத்தைச் சுருக்கி ஒரு சின்ன திருப்தி
*********************************************
வளையல்களைப்போல
பாசாங்குகளையும் கழற்றிவைத்துவிட்டால்
வீட்டுக்குள் வந்துவிட்ட பூரணம்
பிறகு....
பிறகென்ன தளர்வாடை போல பிரத்யேக வீட்டுப் பாசாங்குகள்
இருக்கவே இருக்கிறது
கருத்துகள் இல்லை:

வாழ்ந்தா....

  மாரியம்மன் கோயில் வாசலில் ஆடும் தோரணங்களையும் பொங்கல் அடுப்பு புகைமூட்டத்தையும் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக சரசரக்கும் காக்காய்ப்பொன் சரிகைப் பாவா...