சனி, பிப்ரவரி 05, 2022

அம்மாவின் பேரேடு

 ஏதோ ஒரு மொழியில் பாத்திரம் விற்றுக் கொண்டிருக்கிறாள் தொலைக்காட்சி விளம்பரப்பெண்

மூச்சுவிடாமல்
இது எவ்வளவு லாபமானது
எவ்வளவு பயன்படும்
ஒன்று இரண்டு என வரிசைப்படுத்திய
அவ்வையைவிட
வேகமாக சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறாள்
எத்திசைச் செலினும்
அத்திசைச் சோறே

***********************************************
விளக்கு வைக்கிற நேரம்
தாயம் உருட்டாதே என்று ஆத்தா விரட்டியதும்
திண்ணை காலியாகும்
பித்தளைக் கட்டைகள் புள்ளிகளோடு உருண்டு ஒதுங்க
சாக்பீஸ் கட்டங்கள்
இருதாயம்
முத்தாயம்
ஏ பன்னண்டு என்று தானே கூவிக்கொள்கின்றன
விளக்கு வைத்த நேரம்
செய்யக்கூடாத பட்டியலைத்
தன் பேரேட்டிலிருந்து.
ஒவ்வொன்றாக அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறாள்
அம்மா

படுக்காதே
தலைசீவாதே
குப்பை கொட்டாதே
ஒருதாயம்
இருதாயம்
ஆறு பன்னண்டு

***************************************************

கருத்துகள் இல்லை:

வாழ்ந்தா....

  மாரியம்மன் கோயில் வாசலில் ஆடும் தோரணங்களையும் பொங்கல் அடுப்பு புகைமூட்டத்தையும் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக சரசரக்கும் காக்காய்ப்பொன் சரிகைப் பாவா...