சனி, பிப்ரவரி 05, 2022

வேடிக்கை காலத்தின் வாடிக்கை

 தடம் தெரியாமல் போய்விட்ட ஆங்காரத்தை

எப்படியாவது உயிர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கிறது

தலைமாறு கால்மாறாகக் கிழித்தெறிந்த தருணத்தில்
இப்படி ஒரு நேரம் வருமென நினைக்கவில்லை
ஒட்டி ஒட்டிக் காயவைத்தால்
சாயம்போன நூல்புடவை மாதிரி கிடக்கிறது
அர்ஜெண்டா கொஞ்சம் ஆங்காரம் வேணும்
அமேசானில் கிடைக்கிறதா
************************************************
பக்கத்து மரங்களின் மறைப்புக்கு ஏற்ப
மழைநீர் வழிந்த பாசிக்கோலத்தோடு நிற்கும் மதில்
இந்தப்பக்கம் எட்டிவிடக்கூடாதென
தன்வீட்டு ரோஜாச்செடியின்
தலையைக்கிள்ளிக்கொண்டே இருப்பாள்
பக்கத்துவீட்டு அத்தை
அந்நாளில்
அவளுக்குப் பயப்படாமல்
ஏறிக்குதித்து இங்கும் அங்கும் தாவும் அணிற்பிள்ளை
இன்றும் தாவுகிறது
வாரிசோ தூரத்து உறவோ தெரியவில்லை
எப்போதும்
உரிமையற்று வேடிக்கை மட்டும் நமக்கு

கருத்துகள் இல்லை:

வாழ்ந்தா....

  மாரியம்மன் கோயில் வாசலில் ஆடும் தோரணங்களையும் பொங்கல் அடுப்பு புகைமூட்டத்தையும் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக சரசரக்கும் காக்காய்ப்பொன் சரிகைப் பாவா...