இலக்கு நோக்கி

திடீரென்று அந்த வசவு
உங்கள் காதில் விழுகிறது
யாரோ யாரையோ
என்று நினைத்திருக்கிறீர்கள்
தேயும் பருவத்தில்தான்
அந்தப்பேரொலியின் இலக்கு
நீங்கள் என்பதே புரிகிறது.
உங்கள் குழப்பம் லேசானதாகத்
தொடங்கி வலுத்து
தலையில் இடித்துக்கொண்டிருக்கையில்
யாரோ அந்த யாரிடமோ
ஏன் எதற்கு எனக்கேட்ட சப்தம் வருகிறது
தலைக்குள் இடித்த
உரலையெல்லாம் இழுத்து நிறுத்திவிட்டு
விடைவரும்
அந்த மைக்ரோ நொடிக்காக
கவனத்துடன் நிற்கிறீர்கள்
ஆவேசத்தையெல்லாம்
கழுவிவிட்டு
மதகிலிருந்து குதிக்கும் சிறுவனின் வேகத்தில் 
ஒரு சிரிப்பு 
வசவொலியே மேலானதாக..

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

அடையாளங்களின் சுமை

சிறகின் வேறுபெயர்