குவளை நிரம்பும் காலம்

மெள்ள மெள்ள
சொட்டுச்சொட்டாக
நிரம்பிக்கொண்டிருக்கிறது குவளை
அதன் நிறம் சிவப்பாக இருக்குமோ என்று 
ஆவலா நடுக்கமா
என்பதில் இருக்கிறது
நீங்கள் ஆனந்த் ஆ என்பது
மற்றபடி நீங்கள் 600 சதுர அடி
2bhk என்றாலும் லதா அதிர்ச்சியடைய மாட்டாள்
ஏனென்றால்
அவள் லத்தா,"

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை

மூக்குத்திப் பெண்கள்