கிரீடங்களோடு பிச்சைப்பாத்திரம்

எளியவளாக இருக்காதே என எச்சரிக்கிறார்கள்
ஒரு கிரீடத்தை மறைவிடத்திலிருந்து
உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும்படி 
காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள்
நாடகத்தின் வசனம் மறந்த
குழந்தையின் திகைப்புடன் நீங்கள் 

என்ன என வினவுவதை
தலையிலடித்தவாறு
நகர்ந்துநின்று பல்லைக்கடிக்கிறார்கள்
உடைவாளுக்கு
பழம்புளி போட்டுத் தேய்த்தாயிற்றா
என்பதைக் களத்தில் உங்கள்
கரம் உயரும்போது
பிடித்தவாறு கண்கசியக் கேட்கிறார்கள்
நீங்களும்
இதைவிட அக்கறை எவர் காட்டமுடியுமென
பிச்சைப்பாத்திரத்தைக் கழுவித்
தயாராகிறீர்கள்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மூக்குத்திப் பெண்கள்

பெண்ணுடல்,பெண்ணுறுப்பு,பெண்ணுயிர்

கட்டைவிரல் கீழ் யானை