புதன், அக்டோபர் 07, 2020

பாப்பூ -2

 பேசவைத்து

ஆடவைத்து வீடியோ எடுக்கும்
அம்மா
அப்பாவுக்கு
முன்னமே
தயாராகிவிடுகிறாள் பாப்பு
புதிய ஒன்றைச் செய்தவுடன்
புதிய உடையோடு

***********************************

பூப்பூவாய், ரிப்பன் கட்டி, வழுவழு சாட்டினில் குய்ங் குய்ங்கென அடிவைக்குந்தோறும் கூவும்படியாக விதவித காலணிகள் இருந்தாலும் அம்மாவின் பாதணிக்குள் ஏறி நடக்கத்தான் பாப்புவுக்குப் பிடிக்கிறது

கருத்துகள் இல்லை:

வாழ்வின் சந்நிதானத்தில்

  கூச்சமாக இருக்கிறது பட்ட காலிலே பட்டுக்கொண்டிருப்பவரிடம் இதுவும் கடந்து போகும் எனத் தத்துவம் சொல்லி நகர ********************************...