புதன், அக்டோபர் 07, 2020

கண்ணாடிகள்

 நீங்கள் பிறந்த மாதம் சொல்லுங்கள்

உங்களைப்பற்றிச்
சொல்கிறேன்
ஆடு பிடிக்குமா
கோழி பிடிக்குமா
உங்களைப் பற்றிச்
சொல்கிறேன்
உங்கள் கைகள்
உங்கள் கட்டங்கள்
எதை வைத்தாவது
உங்களைப் பற்றித்
தெரிந்து கொண்டுவிட முடியாதா என்றுதான்
உங்கள் தவிப்பும்
பாவம் நாம்
கண்ணாடி இல்லா உலகில் பிறந்தவர்கள்
***************************************

முழு முதுகும் தெரிய
முடிச்சோடு முடிந்த ரவிக்கையுடன் ஒசிந்து நிற்கும் ஒருத்தியின் கண்ணாடி முன்னான படம்
பூத்தைத்த சடையோடு புகைப்பட நிலையக் கண்ணாடிமுன் கைகால்களைப் பக்கப்பதிய வைத்தபடி உறைந்து நின்றவளின் 2.0 என் மனசுக்கு
*****************************************

கருத்துகள் இல்லை:

வாழ்வின் சந்நிதானத்தில்

  கூச்சமாக இருக்கிறது பட்ட காலிலே பட்டுக்கொண்டிருப்பவரிடம் இதுவும் கடந்து போகும் எனத் தத்துவம் சொல்லி நகர ********************************...