வியாழன், அக்டோபர் 08, 2020

    கடன்களின் கூட்டுவட்டி தள்ளுபடி

தள்ளிவைப்பு
வேட்டைகளின் நடுவே
விதைநெல் தவிர வேறெதுவும் தெரியாதவன்
வீட்டுத் தொலைக்காட்சியும்
கட்சிக்குள் சண்டையா என்றுதான் துப்புத் துலக்கிக் கொண்டிருக்கிறது ******************************************

நள்ளிரவு மழை பாவம் அனாதையாய்ப் பெய்து போய்விட்டது காலைப்பிசுக்கின் ஊடே பாதைகளில் விழுந்திருக்கக்கூடிய குழிகளின் நினைவுதான் வருகிறது ***********************************************


கருத்துகள் இல்லை:

வாழ்வின் சந்நிதானத்தில்

  கூச்சமாக இருக்கிறது பட்ட காலிலே பட்டுக்கொண்டிருப்பவரிடம் இதுவும் கடந்து போகும் எனத் தத்துவம் சொல்லி நகர ********************************...