வியாழன், அக்டோபர் 08, 2020

ஒரு கல் குறைவான தித்திப்பு

 சின்ன பூக்களை

குட்டி மீன்களை
பூ என்றும்
மீன் என்றும்
எழுதி
ரஃப் நோட்டின் பக்கமொன்றை வாழ்த்து மடலாக்கியளித்த குட்டிப்பையன் இப்போதும்
ஸ்விக்கியில் கேக் அனுப்புகிறான்
அவன் சொன்ன வாசகத்தை
யாரோ பிழிந்து எழுதும் தித்திப்பு
ஒரு கல் குறைவாகவே ருசிக்கிறது
***********************************************
தடதடவெனக் கருங்கல் ஜல்லி சரிந்து கொண்டிருக்கிறது
முதல் வண்டி
வந்த மாதிரி இல்லை இப்போது
எல்லாச் சத்தமும்
பழகிவிடுகிறது

கருத்துகள் இல்லை:

வாழ்வின் சந்நிதானத்தில்

  கூச்சமாக இருக்கிறது பட்ட காலிலே பட்டுக்கொண்டிருப்பவரிடம் இதுவும் கடந்து போகும் எனத் தத்துவம் சொல்லி நகர ********************************...