புதன், அக்டோபர் 07, 2020

நாஸ்டால்ஜிக் உடைமை

 எப்படி இருக்கிறாய்

என்ற கேள்வியை
பதிலை எதிர்பாராது கேட்டு
நகர்ந்தும் விடுகிறீர்கள்
யாரிடம் போய்ச் சேர்வது என்று அலைகிறது
நல்...என்று தொடங்கிய மறுமொழி
அதன் முடிவு எனக்கும் தெரியவில்லை

****************************************************
புறங்கையால் கன்னத்தைத் துடைத்துக்கொண்டு
எழுந்துபோகிறாள்
துடைக்குமுன் வழிந்து காய்ந்து கிடக்கும் கண்ணீரின் பிசுபிசுப்பு
வியர்வையில் கரைந்துவிடும்
முடிந்தால்
பாத்திரம்
எதையாவது நங்கென்று வைக்கலாம்
நெஞ்சு பாரம் குறைய ***************************************************
கால்சட்டைப் பையிலிருந்த கோலிக்குண்டுகளை
கல்லூரிக்கால
கால்சட்டை சீப்பினை
நினைத்துக் கொள்வது போலத்தான் நினைத்துக் கொள்கிறாய்
இருப்பு தெரியாது அவளையும்
நாஸ்டால்ஜிக் உடைமை

கருத்துகள் இல்லை:

வாழ்வின் சந்நிதானத்தில்

  கூச்சமாக இருக்கிறது பட்ட காலிலே பட்டுக்கொண்டிருப்பவரிடம் இதுவும் கடந்து போகும் எனத் தத்துவம் சொல்லி நகர ********************************...