வெள்ளி, அக்டோபர் 02, 2020

நீர்மையின் காட்சிகள்

 

மஞ்சள்படிந்த படித்துறையின்
பாசிஓரங்களில்
எப்போது விழுந்த விதையுடையதென்று
தெரியாத
குட்டிஇலைகள் காட்டும் புதுப்பச்சையை
அனிச்சையாய்க் கிள்ளியபடி
குட்டையாய்க் கிடக்கும் நீருக்கும் 
ஒரு கல்லை எறிந்துவிட்டு...
போய்விடுகிறாய்
கவலையின்றி

*****************************************************

நீர்மையில்லாத புன்னகையோடு
நீ விஸ்தாரமாகப்
பாராட்டிக் கொண்டிருக்கும் போது

சடசடவெனக் கேட்டது
வேறொன்றுமில்லை
அன்பின் கோட்டை என்று நீ சொன்னாயே
அது நொறுங்கிய சப்தம்தான்

 *************************************************

 ஒரே ஒரு இலை 
எங்கிருந்தோ வந்து முன்வாசலில் கிடக்கிறது
ஒற்றையிலைக்கும்
வழியற்ற கற்கூடுகளின் நடுவே
என்னவோ ஆயாசத்தில் கிடக்கும்
முதுமகள் போலக் 
கிடந்தது சிலநொடி
முந்தானை உதறி எழும் அவள்போலவே
கடந்தும்போனது

 

 

 

 

கருத்துகள் இல்லை:

வாழ்வின் சந்நிதானத்தில்

  கூச்சமாக இருக்கிறது பட்ட காலிலே பட்டுக்கொண்டிருப்பவரிடம் இதுவும் கடந்து போகும் எனத் தத்துவம் சொல்லி நகர ********************************...